Az alábbi ügyekben állok rendelkezésére:

SZERZŐDÉSEK:
ingatlan adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés,  föld adásvételi szerződés, földhaszonbérleti szerződés, felesbérleti szerződés, CSOK-os szerződések, bérleti szerződés, kölcsönszerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés, öröklési szerződés, házastársi vagyonjogi szerződés, élettársi vagyonjogi szerződés, egyéb szerződések, a szerződésekkel kapcsolatos teljes ügyintézés

PERES ELJÁRÁSOK:
peres eljárásokban jogi képviselet ellátása, családjogi perek, házassági bontóper (válás), gyermektartás, gyermekelhelyezés, szülői felügyelet, gyermekkel történő kapcsolattartás, házastársi, élettársi vagyonjogi viták, szerződéses jogvitákkal kapcsolatos peres eljárások, kártérítési per, stb.

CÉGELJÁRÁSOK:
gazdasági társaságok (pl. Kft., Bt.) alapítása, cégmódosítás, üzletrész-átruházás, tőkeemelés

BÜNTETŐÜGYEK:
védelem ellátása már a nyomozati szaktól, továbbá sértetti képviselet

TARTOZÁS BEHAJTÁS:
ügyvédi fizetési felszólítások, egyéb ügyvédi felszólító levelek, fizetési meghagyásos eljárás, igényérvényesítés perindítással

EGYÉB ÜGYEK:
jogi tanácsadás, végrendelet, ügyvédi ellenjegyzés, okiratszerkesztés, szabálysértési ügyek, jogi képviselet jogviták során, öröklési ügyek, hagyatéki eljárásban történő képviselet, stb.