Dr. Szadai Szilárd ügyvéd vagyok. 1986. november 14-én születtem Budapesten. Az általános iskolát Bugyin, a középiskolát a dabasi
Táncsics Mihály Gimnáziumban végeztem. Ezt követően tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Karán folytattam jogász szakon,
ahol 2011-ben avattak doktorrá. A jogi egyetem alatt egy
évig Nagy-Britanniában a Univeristy of Abertay Dundee
nevű egyetemen tanultam, ahol európai üzleti jogból is
diplomát szereztem. A gyakornoki időmet nemzetközi
ügyvédi irodában töltöttem a Noerr & Társai Irodánál.
2006-tól 2011-ig az Európai Joghallgatók Egyesületének (ELSA)
voltam a tagja, ahol 2008-ban gyakornokcseréért felelős
projektvezető lettem. 2007-től a Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézetben végeztem demonstrátori tevékenységet, amelynek keretében az Államháztartástan című egyetemi tankönyv megírásában is részt vettem. 2008-ban elnyertem az egyetem Közéleti Ösztöndíját. 2011-2015-ig ügyvédjelöltként dolgoztam a dabasi Dr. Kollár Pál Ügyvédi Irodában. 2015-től önálló ügyvédként dolgozom. Angol nyelvből felsőfokú, németből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem, emellett latint tanultam. Hobbimnak tekintem, hogy filozófiai kutatásokat végzek, emellett zongorázom, valamint autodidakta módon megtanultam gitározni is, és nagy szenvedélyem a futball.